I nedan länkar kan du läsa om relevant forskning på
Low-Level-Laser-Therapy och LED-therapy

Blue (450nm) 
Fotoner från blått ljus med våglängden 450nm tränger igenom hudens översta lager med 0,3 mm och har en antibakteriell och antiinflammatorisk effekt.
Relevant forskning har visat att kombinationen av blå 450nm, röd 66nm och infraröd 850nm är mycket effektiv vid sårläkning.
Blått ljus 450nm används bland annat i hudvård på människor för t.ex. behandling mot akne och minskning
av ärr.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891584920300083

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5699711/

https://nursing.ceconnection.com/ovidfiles/00129334-201904000-00003.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5843358/

Effects of Combined 405-nm and 880-nm Light on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa in Vitro | Photomedicine and Laser Surgery

Blue and red light combination LED phototherapy for acne vulgaris in patients with skin phototype IV – PubMed

Antimicrobial blue light inactivation of pathogenic microbes: state of the art

Frontiers | Inactivation Effect of Violet and Blue Light on ESKAPE Pathogens and Closely Related Non-pathogenic Bacterial Species – A Promising Tool Against Antibiotic-Sensitive and Antibiotic-Resistant Microorganisms | Microbiology

Visible light-induced killing of bacteria as a function of wavelength: Implication for wound healing | Request PDF

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22081819/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30276489/

Laser vs. LED

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3799034/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6091542/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0737080619305957

Inflammation/ Artrit

https://www.researchgate.net/publication/233628304_The_anti-inflammatory_mechanism_of_low_level_laser_therapy_and_its_relevance_for_clinical_use_in_physiotherapy

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9773374/#B23

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17920925

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20664831

Smärtlindring

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4743666/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3944795/q

Sårläkning

https://www.hindawi.com/journals/ijp/2015/916838/

Lllt vs LED

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3799034/

Senskador

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jor.22156

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24831690

Intestinal bacteria
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/photob.2019.4628

Benfraktur
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19399356/

Healing of Wounds Covered with Occlusive Dressing
https://pdfs.semanticscholar.org/0424/ba8739a513b8061ffd569620c42f6ffff791.pdf

LLLT

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5215795/